Home เครื่องมือ

เครื่องมือ

by หลังบ้าน
 • การติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดจ่อกับสถานการณ์ตึงเครียดทางสังคมการเมือง ความรุนแรง การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายของเราไม่มากก็น้อย

  การสำรวจสัญญาณเตือนจากร่างกาย ความรู้สึก ความคิดของเรา จึงเป็นแนวทางอย่างง่ายที่สามารถใช้สำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราที่เกิดจากกิจกรรมเหล่านี้ พร้อมกับคำแนะนำในการดูแลตัวเองเบื้องต้น

  1 FacebookTwitterPinterestEmail
 • ภาพวาดระบายสี “ดอกไม้ให้ตัวเอง” นี้พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายนักกิจกรรมที่ทำงานเพื่อความสุขและสุขภาพของนักกิจกรรม ใช้สำหรับดูในภาพรวมว่า ตัวเราเองจะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงได้บ้าง เพื่อให้เราติดกับกับความรู้สึกแย่น้อยลง

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • ภาวะหมดพลัง หมดไฟ หรือ burnout มีโอกาสเกิดขึ้นกับนักกิจกรรมหรือผู้ที่ทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะด้วยการทำงานที่เผชิญกับความกดดันอย่างต่อเนื่อง หรือการเผชิญเรื่องราวความรุนแรง และการมีใจอย่างมากกับเรื่องที่ทำ

  หากคุณกำลังสงสัยว่าตัวเองกำลังมีภาวะหมดพลังอยู่หรือเปล่า ชวนมาทำแบบทดสอบ เพื่อดูแลสุขภาพกายใจของตัวเราและขบวนการ

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • เมื่อพูดถึงคำว่า สุขภาวะ หรือ Well-being หมายถึง ภาวะที่มีความสุข ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ของชีวิต เราจำแนกความสุขออกเป็น 10 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความสัมพันธ์ เพศ จิตวิญญาณ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม-การเมือง สิ่งแวดล้อมรอบตัว ความสุขแต่ละด้าน ส่วนหนึ่งเราสามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง และมีส่วนที่ต้องอาศัยโครงสร้างสังคมและนโยบายรัฐจัดการรองรับให้เกิดขึ้นร่วมด้วย ความสุขแต่ละด้านมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแยกขาด เพราะความสุขคือพลังขับเคลื่อนชีวิต เมื่อความสุขนั้นสำคัญ เรามาทำความรู้จักและดูแลความสุขแต่ละด้านไปด้วยกันดีกว่าเนอะ ด้านที่ …

  0 FacebookTwitterPinterestEmail