Home » พอดคาสต์ : ปูเสื่อคุย

พอดคาสต์ : ปูเสื่อคุย

by หลังบ้าน
podcast-talk

ปูเสื่อคุย

รู้จักกับตัวตน งาน ความคิด ความรู้สึก และความหวัง ของเพื่อนนักกิจกรรมผู้หญิง/LBQ จากขบวนการต่างๆ ฟังเรื่องราวของเพื่อนที่มีหลายวัย ต่างวาระในการมาเป็นนักกิจกรรม ต่างถิ่นที่อยู่ ทั้งหน้างานในขบวนการ และประสบการณ์ชีวิต ลองฟังมุมมอง ประสบการณ์ส่วนตัว และเรื่องราวในขบวนการทางสังคมที่พวกเราเป็นสมาชิก แล้วถ้าวันหนึ่งเราได้เจอกัน อย่าลืมทักทายกันด้วยนะ 🙂