Home » พอดคาสต์ : ปูเสื่อนอน

พอดคาสต์ : ปูเสื่อนอน

by หลังบ้าน
podcast-sleep

ปูเสื่อนอน

เปิดแล้วพักค่ะ ทำได้บ่อยๆ ทำเมื่อไหร่ก็ได้ (ห้ามเปิดตอนขับรถ!) วิธีการและคำพูดนำนอนในพอดคาสต์นี้ออกแบบมาเพื่อดูแลนักกิจกรรมแบบพวกเราโดยเฉพาะ หาที่เอนหลังหรือนอนเหยียด แล้วเปิดปูเสื่อนอนเลยจ้า การพักคือสิ่งมีค่าที่พวกเราคู่ควร