Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

by หลังบ้าน

หลังบ้าน

พื้นที่กิน ปลูก ซักล้าง และพูดคุย…

ถ้าหน้าบ้าน คือ กฎหมาย นโยบาย โครงสร้างสังคมที่ขับเคลื่อนประเทศ ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว การขับเคลื่อนของประชาชนหน้ารัฐสภา หรือแม้แต่พื้นที่การทำงานของเราในกลุ่ม องค์กร สำนักงาน …

หลังบ้านก็คือ ทัศนคติที่ผลักให้เกิดเป็นกฎหมาย นโยบาย คำสอนที่บ้าน ที่โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน เรื่องเพศ วิถีชีวิต และรวมไปถึงความนึกคิดที่เรามีต่อตัวเราเอง

หากหน้าบ้านคือที่ที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ปรากฏ หลังบ้านก็คือเนื้อในของความเปลี่ยนแปลงนั้น มันคือชีวิตและความคิดจิตใจของเราทุกคน

ที่ “หลังบ้าน” เราเชื่อว่า ชีวิต ความคิด และหัวใจของคน คือเชื้อไฟแห่งการเปลี่ยนแปลง และเรากำลังทำสิ่งที่เราทำอยู่เพื่อหล่อเลี้ยงมัน 

ใครอยู่หลังบ้านของ “หลังบ้าน”
กลุ่มคนที่มารวมตัวกันทำ “หลังบ้าน” คือนักกิจกรรมที่เห็นความสำคัญของการดูแลตัวเอง และการดูแลซึ่งกันและกันในขบวนการทางสังคม รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแบบองค์รวม ความสุข และสุขภาพของเพื่อนร่วมขบวนการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับขบวนการ “หลังบ้าน”
หากคุณคือนักกิจกรรมทางสังคม และต้องการร่วมเรียนรู้และขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักในการดูแลซึ่งกันและกัน สุขภาพ ความเป็นธรรมทางเพศและเพศวิถี และความปลอดภัยทางใจของนักกิจกรรมในกลุ่มของคุณ ติดต่อเราผ่านเพื่อนร่วมขบวนการของคุณที่รู้จักกับเครือข่ายของเรา หรืออีเมลหาเราได้ที่ langban.website@gmail.com