Home บทความความสุขและสุขภาพนักกิจกรรม ปูเสื่อนอน EP01 – รับรู้ร่างกายให้คลายตัว Body Scan

ปูเสื่อนอน EP01 – รับรู้ร่างกายให้คลายตัว Body Scan

by หลังบ้าน

แขนผ่อนคลาย… ขาผ่อนคลาย… หัวใจผ่อนคลาย… สำหรับการหลับที่ลึกขึ้น เหมาะกับคนที่นอนไม่หลับ หรือมีเรื่องคิดจนหลับไม่ลง

เสียงพูดพาเรารับรู้ร่างกายและผ่อนคลายทีละส่วน ทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อเราคลายตัว สุดท้าย แม้ใครจะไม่หลับ แต่การผ่อนคลายตามเสียงแบบนี้ ก็จะช่วยคลายเครียดและเติมพลังให้เราได้

ติดตามปูเสื่อ ได้ในหลากหลายช่องทาง

ภาพ : ช่อแก้ว ปทานุคม (OXIDE)

อยากเป็นนักวาดภาพประกอบ เบื่อหน่ายกับบทบาททางเพศที่ตายตัว จึงถอนตัวจากทุกสถานะแล้วค้นหาที่ที่อนุญาตให้เราเติบโตได้

You may also like

Leave a Comment