Home พอดคาสต์ “ปูเสื่อ” พอดคาสต์ที่จะชวนมาปูเสื่อนั่งคุย เพื่อดูแล wellbeing ของนักกิจกรรม และพูดคุยประเด็นเฟมินิสต์ในชีวิตประจำวัน

“ปูเสื่อ” พอดคาสต์ที่จะชวนมาปูเสื่อนั่งคุย เพื่อดูแล wellbeing ของนักกิจกรรม และพูดคุยประเด็นเฟมินิสต์ในชีวิตประจำวัน

by หลังบ้าน

พอดคาสต์ที่จะพูดถึงการดูแลความสุข (wellbeing) ของนักกิจกรรม และประเด็นเฟมินิสต์ในชีวิตประจำวัน เพราะเราเชื่อว่าความไม่เป็นธรรมและอคติทางเพศ เป็นส่วนหนึ่งที่ลดทอนความสุขและสุขภาพของคนทำงานทุกเพศ และเราเชื่อว่าการดูแลตัวเอง การดูแลเพื่อนร่วมทางของเรา สามารถเป็นส่วนหนึ่งและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้

เราอยากให้เพื่อนร่วมขบวนการของเรามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง และเราเห็นว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการง่ายๆ บางอย่างได้ทางพอดคาสต์ จึงเป็นที่มาของพอดคาสต์นี้

ชื่อ “ปูเสื่อ” เพราะอยากให้พอดคาสต์มีบรรยากาศของการนั่งพูดคุยบนเสื่อ ทั้งผ่อนคลาย พักผ่อน และเป็นช่วงเวลาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ อีกทั้งเสื่อยังเป็นของที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักกิจกรรม นอกจากเสื่อจะอยู่คู่บ้านเราแล้ว เสื่อยังอยู่ตามไซต์ก่อสร้าง ในไร่ ที่เถียงนา เป็นที่นั่งพักของคนทำงาน และยังอยู่บนพื้นถนนช่วยรองรับเรา ที่ไปแสดงออกทางการเมืองเพื่อยืนยันสิทธิของเรา

เสื่อจึงเป็นทั้งพื้นที่ผ่อนคลาย พักผ่อน พื้นที่ดูแล แล้วยังเป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการแสดงออกด้านสิทธิมนุษยชนของนักปกป้องสิทธิ

พอดคาสต์ปูเสื่อ แบ่งออกเป็น 5 ช่อง ได้แก่

1. ปูเสื่อ “นอน”
ช่องนี้จะพานอน พาฝึกหายใจ โดยเป็นการพานอนในหลากหลายเทคนิค ทั้งแบบพาทำสมาธิ (Guided meditation) พานอนด้วยเสียง ฯลฯ เป็นตีมแตกต่างกันไป เน้นผ่อนพัก เยียวยา ใครมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ มีภาวะวิตกกังวล เครียด เหนื่อย อยากพัก อยากเติมพลัง กดฟังช่องนี้ นั่งฟัง นอนฟัง และหลับไปได้เลย

2. ปูเสื่อ “เกาหมี”

ช่องนี้จะชวนพูดคุยประเด็นเฟมินิสต์ในชีวิตประจำวัน คุยในเรื่องคันๆ ที่ห้ามพูด เช่น เรื่องประจำเดือน ความสวย ร่างกาย นม จิ๋ม ทำแท้ง ฯลฯ

3. ปูเสื่อ “ดูแล”
ช่องนี้พูดถึงเรื่องประเด็น wellbeing การดูแลตัวเองของนักกิจกรรม/นักปกป้องสิทธิ/คนทำงานทางสังคม การรักษาความปลอดภัยทั้งทางดิจิตัล กาย ใจ องค์รวม การดูแลตัวเองหลังไปม็อบ หรือเมื่อเผชิญสถานการณ์บีบคั้น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นักกิจกรรม กลุ่มองค์กรทางสังคมต่างๆ จะได้มีวิธีสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มและขบวนการจากข้างใน


4. ปูเสื่อ “คุย”
ช่องนี้จะชวนเพื่อนนักกิจกรรมผู้หญิง จากหลายประเด็น หลายพื้นที่ และต่างรุ่นต่างอายุ มาคุยถึงเรื่องราวของพวกเขา ทั้งงานการต่อสู้ และชีวิตในฐานะนักกิจกรรม/นักปกป้องสิทธิ แนวคิดในการทำงานและการใช้ชีวิต ตลอดจนวิธีการดูแลตัวเองของพวกเขา เพราะเรามีนักต่อสู้หญิงและคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากมายที่ทำงานและประสบความสำเร็จในประเด็นต่างๆ แต่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้รู้จักเขาจริงๆ ในฐานะเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมทาง โดยเราหวังว่าการได้รู้จักเรื่องราวของกันและกันมากขึ้นจะทำให้ขบวนการของเราใกล้ชิดกันมากขึ้น

5. ปูเสื่อ “คสพ.”
ปูเสื่อความสัมพันธ์ ช่องนี้เราจะตอบคำถามประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มักพบกันทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้พวกเรามีทักษะในการดูแลความสัมพันธ์ และตัวเราเองในความสัมพันธ์ ทั้งเรื่องความรัก จะเป็นคู่ เป็นคี่ เป็นกลุ่ม และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน กับคนที่บ้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมาก และส่งผลต่อความยั่งยืนของเราแต่ละคนในขบวนการด้วย

ติดตามปูเสื่อ ได้ในหลากหลายช่องทาง

You may also like

Leave a Comment